#10

Visste du att näringsämnen återvinns genom pälsdjuren? Fosfor är ett viktigt gödningsmedel, men medför övergödning av vattendrag. Den skräpfisk som årligen fiskas upp och blir till pälsfoder avlägsnar cirka 150 ton fosfor ur Östersjön. Detta motsvarar fosforbelastning från cirka sex stycken vattenreningsverk lika stora som det i Viksbacka i Helsingfors.

Tillbaka till arkivet
100 fakta