Senaste nytt inom pälsbranschen

Aktuellt

Medborgardemokrati, minoritetsmakt  och ansvarsfull valfrihet

Medborgardemokrati, minoritetsmakt och ansvarsfull valfrihet

I sommar har vi kommit att fundera på medborgarnas roll i demokratin och minoriteternas makt. Saken har också diskuterats på tv. Det verkar som om makten hos enskilda människor och rörelser som driver en eller två frågor har växt. Det är bra. Vår lagstiftning erbjuder bland annat medborgarinitiativ som en möjlighet att påverka. Och så…

Läs mer
Artiklar

#61

Visste du, att pälsfarmerna har betydande indirekta ekonomiska effekter för landsbygden? Farmerna köper tjänster av fodertillverkare, som i sin tur köper råvaror av lokala sädes-, kött- och fiskeproducenter. Då dessa ekonomiska effekter ses som en helhet, sysselsätter pälsuppfödningen i Finland tre gånger så många människor indirekt som direkt.

Läs mer
100 fakta

#60

Visste du, att Saga Furs som auktionerar ut finländska pälsskinn, har varit medlem i FN:s initiativ Global Compact ända sedan år 2008? Saga Furs utvärderar sin ansvarsfullhet frivilligt och rapporterar om den till organisationen Global Reporting Initiative.

Läs mer
100 fakta

#59

Visste du, att den finländska farmcertifieringen uppfyller kraven i fråga om djurens hälsa och välmående, uppfödningsförhållanden, foderförsörjning, förädling, miljövård, farmhygien samt utbildning och beredskap för avvikande förhållanden? Beroende på art har medlemsfarmerna i Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund till 96,3–100 procent certifierade djurbestånd.

Läs mer
100 fakta