#98

Visste du, att cirka en miljon vilda djur dör årligen i trafiken och i andra olyckor i Finland? Av dem är ca. 7500 rävar. För det mesta förloras pälsen. I Finland måste man även skjuta tusentals djur varje år för att bibehålla ett balanserat ekosystem, skydda andra djurbestånd och kontrollera spridningen av sjukdomar. Pälsar av pälsdjur som dör i trafiken och vid jakt utnyttjas dåligt. Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund har utrett efterfrågan av vilda pälsar och möjligheter att utnyttja dem, men den kommersiella efterfrågan på dem är liten.

Tillbaka till arkivet
100 fakta