Livskraft, livskvalitet
och en bra vardag

Pälsnäringen

Ekoprodukter i världsklass

Hur vet man att pälsens kvalitet är den bästa möjliga? Det vet man om den kommer från en finsk pälsfarm, där kompetensen, ansvaret och verksamhetskvalitén är förstklassig. Världens mest högkvalitativa rävskinn kommer från oss. Blåräv är den inhemska pälsnäringens huvudprodukt. Utöver blåräv och silverräv föder vi också upp mink och finnsjubb.

Vi, de inhemska pälsdjursuppfödarna, är professionella, djurstammarna är friska och klimatet stöder djurens tillväxt. När verksamhetskvalitén är hög så är också efterfrågan på pälsarna god. Skinnen produceras på certifierade farmer. När de skickas till försäljning märks de med en streckkod som upplyser köparen om att skinnet kommer från just en av våra farmer.

Finland är föregångare när det kommer till certifiering inom pälsdjursuppfödning. Vad innebär certifieringen? Det är ett kvalitetssystem som betonar ansvar, öppenhet och dokumentation. Certifierade farmer lever upp till rådande lagstiftning. Djurens hälsa och välmående samt deras uppfödningsförhållanden är i skick, liksom foderhanteringen, aveln och miljöledningen. Det finns också krav på farmens hygien. Dessutom krävs särskild skolning och beredskap att agera i undantagsfall.

Pälsar som producerats i Finland är ekoprodukter i världsklass. Det är en högkvalitativ inhemsk produkt med äkta internationell efterfrågan.

Hösten 2019 var andelen certifierade medlemsfarmer i Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund totalt: 99,8 % av rävarna, 96,3 % av minkarna och 100 % av finnsjubbarna.

 

Uppfödaren åtar sig att kontinuerligt dokumentera verksamheten, säkerställa spårbarheten, hjälpa till att stärka god praxis och upptäcka brister. Pälsnäringen investerar miljoner i forskning om djurens välmående.

Bilden på kartan bredvid visar medlemsfarmer i FIFURs medlemsföreningar. Det finns medlemsfarmer i alla Finlands län.

Starka rötter

Arbetsplatser håller landsbygden levande och här finns alla förutsättningar till ett gott liv. Många ungdomar får sitt första sommarjobb på pälsfarmer och återvänder dit år efter år – många blir kvar permanent. När man vuxit upp i ett litet samhälle är det trevligt att man inte måste flytta från rötterna för att få arbete. Man kan stanna i den bekanta lantmiljön, där familj, släkt och vänner finns nära. Så är inte fallet i alla glesbefolkade områden. Men här finns alltså möjlighet att planera livet på lång sikt. För oss innebär det här framförallt livskvalitet.

Visste du att alla delar av pälsdjuret tas tillvara? Skinn och päls ersätter konstgjorda material, djurens fett blir till biodiesel och de övriga delarna av djuret kommer tillbaka till farmerna som foder för andra djur. En mindre känd nytta med pälsdjursuppfödningen är den gödsel som uppstår, av alla produktionsdjurs gödsel är den som kommer från pälsdjur mest rik på kväve och fosfor. Gödseln används som växtunderlag då näringen räcker under en hel vegetationsperiod. Gödseln kan också användas för att producera gödningsmedel rikt på fosfor.

Läs fler fakta

Viktiga arbetsplatser

Vi anställer också många nyfinländare. Att få jobb påskyndar integrationen och leder till att språkkunskaperna utvecklas. För oss är det en rikedom att få arbetstagare med olika bakgrunder. Under höstens pälsningsperiod är behovet av säsongsarbetare särskilt stort.

Inom vårt område finns farmer i många olika storlekar. Skatteintäkterna från dem används för att finansiera skolor, daghem, äldreomsorg och många andra viktiga välfärdstjänster. Orterna hålls vid liv och kommunen kan erbjuda sina invånare tjänster som inte skulle vara möjliga utan dessa skatteintäkter.

Vi är övertygade om att när vi uppfödare vill leva och bedriva pälsdjursuppfödning i ett glesbefolkat område, där sysselsättning inte är någon självklarhet, så uppmuntrar vårt exempel också andra att tro på en framtid för landsbygden.

Pälsdjursuppfödningen ger upphov till många arbetsplatser också utanför branschen. Foderproduktionen är ett exempel på detta. Det är livligt på foderköken vid den mest brådskande tiden på året, då när många farmer behöver mycket foder samtidigt. Transportföretagarna får mycket jobb när de ska transportera foderråvaror från fisk- och köttindustrin, foder och andra tillbehör till pälsfarmerna samt skinnen till försäljning. Pälsdjursuppfödningen sysselsätter också hantverkare inom beredning, design och sömnad av päls.

Utöver dess regionala inverkan så är pälsnäringen också på nationell nivå en ekonomiskt betydande bransch som skapar sysselsättning och genererar både export- och skatteinkomster. Auktionerna som hålls fyra gånger per år ger betydande inkomster till bland annat huvudstadsregionen.