Fakta talar för sig självt

#100fakta

Visste du detta om pälsbranschen?

Under sommaren 2018 intervjuade vi ett stort antal finländare: kvinnor och män i olika åldrar, med olika bakgrund och från olika delar av landet. Vi märkte att kunskaperna om branschen och rätt fakta är dåliga. Därför sammanställde vi fakta om branschen ur sådana perspektiv som gäller djurens välmående, uppfödning, miljö och olika produkter som används. Vi publicerar totalt 100 av dessa faktauppgifter under de två kommande åren.

Vi hoppas att dessa fakta väcker tankar hos dig och intresse att söka mer information. Vi berättar gärna mer, oavsett vad du har för tankar om vårt arbete.

Du är också välkommen att besöka en pälsfarm!
Ta kontakt så kommer vi överens om en tid: stkl.vantaa@profur.fi

#61

Visste du, att pälsfarmerna har betydande indirekta ekonomiska effekter för landsbygden? Farmerna köper tjänster av fodertillverkare, som i sin tur köper råvaror av lokala sädes-, kött- och fiskeproducenter. Då dessa ekonomiska effekter ses som en helhet, sysselsätter pälsuppfödningen i Finland tre gånger så många människor indirekt som direkt.

#60

Visste du, att Saga Furs som auktionerar ut finländska pälsskinn, har varit medlem i FN:s initiativ Global Compact ända sedan år 2008? Saga Furs utvärderar sin ansvarsfullhet frivilligt och rapporterar om den till organisationen Global Reporting Initiative.

#59

Visste du, att den finländska farmcertifieringen uppfyller kraven i fråga om djurens hälsa och välmående, uppfödningsförhållanden, foderförsörjning, förädling, miljövård, farmhygien samt utbildning och beredskap för avvikande förhållanden? Beroende på art har medlemsfarmerna i Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund till 96,3–100 procent certifierade djurbestånd.

#58

Visste du, att bästa sättet att sköta om pälsen är flitig användning? Hemma bör pälsen förvaras på ett mörkt, dammfritt, svalt och luftigt ställe. Pälsen bör hängas upp på en ordentlig klädhängare och sättas i en påse av bomullstyg. Det är bäst att ordna tillräckligt med utrymme för pälsen och inte stuva in den bland övriga kläder.

#57

Visste du, att pälsproduktionen är en del av naturens näringscykel? Växter, som havre, korn och gräs, använder spillning från pälsdjur då de växer. Djur, till exempel kyckling och nöt, får sin näring från växtriket. Pälsdjurens spillning raffineras tillbaka till näringskretsloppet. Kropparna används som råmaterial för foder och av kropparnas fett produceras biobränsle.

#56

Visste du, att kvalitetsövervakning av pälsdjurens foder inleddes redan på 1970-talet? Numera övervakas foderkvaliteten regelbundet med ett program för egenkontroll (HACCP) som myndigheterna godkänt och det baseras på kartläggning av kritiska punkter och övervakning av hela foderkedjan. Kriterier för råvarornas lämplighet är näringsvärdet i olika beståndsdelar och miljöbelastningen. Fin FurLab testar foderprov kontinuerligt för att försäkra fodrets kvalitet.

#55

Visste du, att uppfödningsburen med nätgolv som följer de nuvarande djurskyddsbestämmelserna är ett utmärkt alternativ också för miljön? I tidigare inhägnader där marken fungerade som golv kunde djurens avföring spolas ut av regnvattnet medan de nuvarande övertäckta låga skugghusen med vattentät botten hindrar utrinning i naturen.

Finns det något du skulle vilja höra mer om?

Tipsa oss så tar vi reda på och berättar!

stkl.vantaa@fifur.fi