Fakta talar för sig självt

#100fakta

Visste du detta om pälsbranschen?

Under sommaren 2018 intervjuade vi ett stort antal finländare: kvinnor och män i olika åldrar, med olika bakgrund och från olika delar av landet. Vi märkte att kunskaperna om branschen och rätt fakta är dåliga. Därför sammanställde vi fakta om branschen ur sådana perspektiv som gäller djurens välmående, uppfödning, miljö och olika produkter som används. Vi publicerar totalt 100 av dessa faktauppgifter under de två kommande åren.

Vi hoppas att dessa fakta väcker tankar hos dig och intresse att söka mer information. Vi berättar gärna mer, oavsett vad du har för tankar om vårt arbete.

Du är också välkommen att besöka en pälsfarm!
Ta kontakt så kommer vi överens om en tid: stkl.vantaa@fifur.fi

#1

Visste du att pälsbranschens rötter ligger djupt i det finländska samhället? Matti Waris från Kexholm började 1916 försörja sin familj genom att föda upp rävar, och han blev därmed den första rävuppfödaren i Finland. Behovet av kvalitativa pälsar var så stort att branschen började utvecklas.

Visste du att pälsbranschens rötter ligger djupt i det finländska samhället? Matti Waris från Kexholm började 1916 försörja sin familj genom att föda upp rävar, och han blev därmed den första rävuppfödaren i Finland. Behovet av kvalitativa pälsar var s

#2

Visste du att pälsdjuren dagligen äter en kost med balanserat näringsvärde, som tillverkas av bland annat skräpfisk som fångats i vattendragen? På detta sätt förbättrar pälsdjursuppfödningen näringsbalansen i vattendrag som t.ex. Östersjön.

Visste du att pälsdjuren dagligen äter en kost med balanserat näringsvärde, som tillverkas av bland annat skräpfisk som fångats i vattendragen? På detta sätt förbättrar pälsdjursuppfödningen näringsbalansen i vattendrag som t.ex. Östersjön.

#3

Visste du att mängden uppfödda pälsdjur i Finland har varit den samma eller rentav vuxit en del under de senaste 30 åren? Samtidigt har antalet pälsfarmer minskat med 70 %. Uppfödningen har alltså centraliserats och blivit mer yrkesmässig, vilket i sin tur har möjliggjort många saker, bl.a. en snabb utveckling av hur djuren sköts.

Visste du att mängden uppfödda pälsdjur i Finland har varit den samma eller rentav vuxit en del under de senaste 30 åren? Samtidigt har antalet pälsfarmer minskat med 70 %. Uppfödningen har alltså centraliserats och blivit mer yrkesmässig, vilket i sin

#4

Visste du att alla pälsdjur alltid har tillgång till vatten, antingen via bevattningssystem eller via vattenkoppar?

#5

Visste du att alla delar av pälsdjuret tas tillvara? Skinn och päls ersätter konstgjorda material, djurens fett blir till biodiesel och de övriga delarna av djuret kommer tillbaka till farmerna som foder för andra djur. En mindre känd nytta med pälsdjursuppfödningen är den gödsel som uppstår, av alla produktionsdjurs gödsel är den som kommer från pälsdjur mest rik på kväve och fosfor. Gödseln används som växtunderlag då näringen räcker under en hel vegetationsperiod. Gödseln kan också användas för att producera gödningsmedel rikt på fosfor.

Visste du att alla delar av pälsdjuret tas tillvara? Skinn och päls ersätter konstgjorda material, djurens fett blir till biodiesel och de övriga delarna av djuret kommer tillbaka till farmerna som foder för andra djur. En mindre känd nytta med pälsdju

#6

Visste du att pälskragen på vinterjackans huva inte bara är dekoration, utan också har ett praktiskt syfte? Kragen skapar ett varmare mikroklimat kring ansiktet och skyddar på så sätt mot kyla och vind. Detta har många urinvånare i nordliga trakter, t.ex. inuiterna, utnyttjat när de klätt sig.

Visste du att pälskragen på vinterjackans huva inte bara är dekoration, utan också har ett praktiskt syfte? Kragen skapar ett varmare mikroklimat kring ansiktet och skyddar på så sätt mot kyla och vind. Detta har många urinvånare i nordliga trakter, t.

#7

Visste du att en päls är nästintill evig om den förvaras rätt, men att den börjar förmultna redan inom 30 dagar vid rätt förhållanden? Detta innebär att pälsen helt förmultnar i naturen utan att lämna efter sig mikroplaster eller andra spår. Pälsen är en del av naturliga kläder.

Visste du att en päls är nästintill evig om den förvaras rätt, men att den börjar förmultna redan inom 30 dagar vid rätt förhållanden? Detta innebär att pälsen helt förmultnar i naturen utan att lämna efter sig mikroplaster eller andra spår. Pälsen är

Finns det något du skulle vilja höra mer om?

Tipsa oss så tar vi reda på och berättar!

stkl.vantaa@fifur.fi