Fakta talar för sig självt

#100fakta

Visste du detta om pälsbranschen?

Under sommaren 2018 intervjuade vi ett stort antal finländare: kvinnor och män i olika åldrar, med olika bakgrund och från olika delar av landet. Vi märkte att kunskaperna om branschen och rätt fakta är dåliga. Därför sammanställde vi fakta om branschen ur sådana perspektiv som gäller djurens välmående, uppfödning, miljö och olika produkter som används. Vi publicerar totalt 100 av dessa faktauppgifter under de två kommande åren.

Vi hoppas att dessa fakta väcker tankar hos dig och intresse att söka mer information. Vi berättar gärna mer, oavsett vad du har för tankar om vårt arbete.

Du är också välkommen att besöka en pälsfarm!
Ta kontakt så kommer vi överens om en tid: stkl.vantaa@profur.fi

#61

Visste du, att pälsfarmerna har betydande indirekta ekonomiska effekter för landsbygden? Farmerna köper tjänster av fodertillverkare, som i sin tur köper råvaror av lokala sädes-, kött- och fiskeproducenter. Då dessa ekonomiska effekter ses som en helhet, sysselsätter pälsuppfödningen i Finland tre gånger så många människor indirekt som direkt.

#60

Visste du, att Saga Furs som auktionerar ut finländska pälsskinn, har varit medlem i FN:s initiativ Global Compact ända sedan år 2008? Saga Furs utvärderar sin ansvarsfullhet frivilligt och rapporterar om den till organisationen Global Reporting Initiative.

#59

Visste du, att bouppfödningsfarmerna följer den finländska farmcertifieringen i fråga om djurens hälsa och välmående, uppfödningsförhållanden, foderförsörjning, förädling, miljövård, farmhygien samt utbildning och beredskap för avvikande förhållanden? Beroende på art har medlemsfarmerna i Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund till 96,3–100 procent certifierade djurbestånd.

#58

Visste du, att hemma bör pälsen förvaras på ett mörkt, dammfritt, svalt och luftigt ställe? Pälsen bör hängas upp på en ordentlig klädhängare och sättas i en påse av bomullstyg. Det är bäst att ordna tillräckligt med utrymme för pälsen och inte stuva in den bland övriga kläder. Den bästa förvaringstemperaturen är +5 – +6 grader det vill säga den samma som i kylskåpet.

#57

Visste du, att pälsproduktionen är en del av naturens näringscykel? Växter, som havre, korn och soja, använder spillning från pälsdjur då de växer. Djur, till exempel kyckling och nöt, får sin näring från växtriket. Pälsdjur använder både växter och andra produkter från djurriket som tillfredsställelse för näringsbehovet. I spillning från pälsdjur återgår en del näringsämnen till naturen för att användas av växter och kropparna kan användas antingen som råmaterial för foder, omvandlas till energi genom förbränning eller användas som jordförbättringsmedel. Av kropparnas fett produceras biodiesel.

#56

Visste du, att kvalitetsövervakning av pälsdjurens foder inleddes redan på 1970-talet? Numera övervakas foderkvaliteten regelbundet med ett program för egenkontroll (HACCP) som myndigheterna godkänt och det baseras på kartläggning av kritiska punkter och övervakning av hela foderkedjan. Kriterier för råvarornas lämplighet är näringsvärdet i olika beståndsdelar och miljöbelastningen. Om möjligt undviker man att använda råvaror med hög fosforhalt och proteinhalten i det färdiga fodret minskas så att den bättre motsvarar djurens behov.

#55

Visste du, att uppfödningsburen med nätgolv som följer de nuvarande djurskyddsbestämmelserna är ett utmärkt alternativ också för miljön? I tidigare inhägnader där marken fungerade som golv kunde djurens avföring spolas ut av regnvattnet medan de nuvarande övertäckta låga skugghusen med vattentät botten hindrar utrinning i naturen.

Finns det något du skulle vilja höra mer om?

Tipsa oss så tar vi reda på och berättar!

stkl.vantaa@fifur.fi