Del av en lång generationskedja

Företagaren

Transparent familjeföretagande

På landet är det gott att leva för en pälsdjursuppfödare! Jag har aldrig ens funderat på att flytta. Jag njuter av de tidiga morgonstunderna – daggen försvinner i takt med att solen stiger och pälsfarmen vaknar lugnt till en ny dag. Mitt liv är här. Jag får utföra ett bra jobb som ger levebröd till vår familj. Jag fortsätter jobba på den farm som min farfar grundade. Att förvalta det värdefulla arvet känns viktigt.

Jag är del av en generationskedja och skattar mig lycklig som inte har behövt flytta bort from mina barndomstrakter för att hitta arbete. Jag hoppas att också familjens barn ska intressera sig för uppfödning och vilja fortsätta mitt arbete. De följer redan nu mitt arbete på nära håll och har garanterad sommarjobbsplats till alla somrar. De lite yngre barnen kan hjälpa till med lätta arbeten, beroende på ålder och intresse. Pälsdjursuppfödning är familjeföretagande när det är som bäst.

Visste du att pälsbranschens rötter ligger djupt i det finländska samhället? Matti Waris från Kexholm började 1916 försörja sin familj genom att föda upp rävar, och han blev därmed den första rävuppfödaren i Finland. Behovet av kvalitativa pälsar var så stort att branschen började utvecklas.

Läs fler fakta

I djurens egen takt

Djuren bestämmer takten, inte klockans visare

Egentligen behöver vi varken klocka eller kalender eftersom vi inte har några 8-16-arbetsdagar. Djuren ska skötas på årets alla dagar – också på röda dagar – i deras egen takt. Arbetsdagen tar slut först när farmens alla arbeten är färdig. Vissa tider på året är mer bråda, och då jobbar vi från tidig morgon till sen kväll, och då igen är andra tider aningen lugnare.

Erfarenhet och kunskap överförs från en generation till nästa. Jag visste redan tidigt att jag ville fortsätta det arbete som min pappa och farfar hade påbörjat. I början var det de som lärde mig, senare har jag också skolat mig inom området. Trots att pälsdjursuppfödning har långa anor så utvecklas branschen kraftigt hela tiden. Förr utfodrades djuren för hand – man gick med foderkärra genom skugghusen och portionerade ut maten direkt till djuren. Vattenkopparna fylldes också för hand med vattenslang. Idag är de här arbetena lättare tack vare fodertrucken och djurens dryckesautomater. Trots det är arbetet fortsättningsvis fysiskt krävande.

PÄLSFARM

En sak
förändras aldrig

Det finns en sak som inte har förändrats över tid – arbetets hörnsten är fortfarande djurens välmående. Utan det har vi ingenting! Djuren behandlas med respekt och varsamhet.

Nära naturen i djurens sällskap

Det som motiverar mig mest i mitt arbete är friheten. Naturligtvis är företagarens vardag också både krävande och utmanande. Verksamheten måste följa många lagar och förordningar vars syfte är att skydda djurens välmående och kvalitén på verksamheten. Pälsnäringen i Finland är strikt reglerad.

Branschen är dessutom mycket konjunkturkänslig och som företagare måste man vänja sig vid växlingarna. Pälsdjursfarmens arbete värderas på pälsauktion fyra gånger per år. Då bestämmer köparna skinnens pris och en del av det utgör uppfödarens lön. Under tiden för uppfödningen är utgifterna stora och den ekonomiska ersättningen kommer för många långt senare.

Jag trivs när jag får jobba utomhus nära naturen i djurens sällskap. Det är ett privilegium att få bygga och utveckla sitt eget företag. Mitt jobb är här och jag behöver inte flytta bort från min födelseort för att hitta arbete. Jag kan sköta arbetet självständigt. Avelsarbetet är det mest intressanta – jag får följa utvecklingen, fodrets påverkan och djurens välmående. Jag väljer sen ut de bästa avelsdjuren, vars valpar blir friskast och får bäst pälskvalité. Det finns anledning att vara stolt när man vet att djuren är friska, farmen är i skick och pälsen är av hög kvalité.

Intresserar ett arbete med pälsdjur?

 

Branschens utbildning är koncentrerad till Österbotten, verksamhetens kärnområde. Utbildningen erbjuds på båda inhemska språken till både nybörjare och mer erfarna pälsdjursuppfödare. Keski-Pohjanmaan maaseutuopistos enhet i Kannus är den enda skolan i Europa som erbjuder grundutbildning i pälsdjursuppfödning till intresserade ungdomar. Det är också möjligt att utbilda sig via läroavtal. Utbildningen ”Specialyrkesexamen för farmarmästare” på 20 studieveckor är ämnad för mer erfarna uppfödare. Olika specialutbildningar ges också i form av kurser.

Läs mer