Hyvää arkea, elinvoimaa
ja elämänlaatua

Turkiselinkeino

Ekotuotteita maailman mittakaavassa

Mistä tiedät, että turkin laatu on paras mahdollinen? Siitä, että se tulee suomalaiselta turkistilalta, jossa osaaminen, vastuullisuus ja toiminnan laatu on huippuluokkaa. Maailman laadukkaimmat ketunnahat tulevat meiltä. Sinikettu on kotimaisen turkiselinkeinon päätuote. Sini- ja hopeaketun lisäksi kasvatamme tiloilla minkkiä ja suomensupia.

Me kotimaiset turkiskasvattajat olemme ammattilaisia, eläinkannat ovat hyviä ja ilmasto tukee eläinten kasvua. Kun toiminnan laatu on hyvä, turkikset ovat haluttuja. Nahat tuotetaan sertifioiduilla tiloilla. Kun nahat lähtevät myyntiin, kiinnitämme nahkoihin viivakoodin, jonka perusteella ostaja tietää, että nahka on lähtöisin juuri meidän tilaltamme.

Suomi on sertifioidun turkiseläinkasvatuksen edelläkävijä. Mitä sertifiointi tarkoittaa? Se on vastuullisuutta,  läpinäkyvyyttä ja dokumentointia korostava laatujärjestelmä. Sertifioidulla tilalla noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Eläinten terveys ja hyvinvointi sekä niiden kasvatusolosuhteet ovat kunnossa, kuten myös rehuhuolto, jalostus ja ympäristönhoito. Myös tilahygienialle on asetettu määrätyt vaatimukset. Lisäksi vaaditaan määrätty koulutus ja valmius toimia poikkeusoloissa.

Suomessa tuotetut turkikset ovatkin maailman mittakaavassa ekotuotteita. Turkis on laadukas kotimainen hyödyke, jolla on aitoa kansainvälistä kysyntää.

Syksyllä 2019 Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton jäsentilojen eläinkannasta oli sertifioitu 99,8 % ketuista, 96,3 % minkeistä ja 100,0 % suomensupeista.

 

Kasvattaja sitoutuu toiminnan jatkuvaan dokumentointiin, mikä auttaa vahvistamaan hyviä käytäntöjä ja havainnoimaan puutteita. Elinkeino satsaa miljoonia eläinten hyvinvointitutkimukseen.

Viereisessä kuvassa on FIFURin jäsenyhdistysten jäsentilat kartalla. Jäsentiloja on kaikissa Suomen lääneissä.

Vahvat juuret

Työpaikat pitävät maaseudun elävänä ja täällä säilyvät kaikki hyvän elämän edellytykset. Monen nuoren ensimmäinen kesätyöpaikka on turkistilalla ja he palaavat takaisin vuosi toisensa jälkeen – moni jää pysyvästi. Kun on kasvanut pienellä paikkakunnalla, on mukava, että ei ole pakko lähteä juuriltaan työn perässä. Voi jäädä asumaan tuttuun maalaisympäristöön, jossa perhe, suku ja ystävät ovat lähellä. Kaikilla haja-asutusalueilla ei näin ole. Täällä on turvallista suunnitella elämäänsä pidemmällä tähtäimellä. Kaikki tämä merkitsee meille ennen kaikkea elämänlaatua.

Tiesitkö, että turkiseläimestä hyödynnetään kaikki. Turkisnahat korvaavat keinotekoisia materiaaleja, eläinten rasvasta valmistetaan biodieseliä ja muut osat eläimestä palaavat tiloille toisten eläinten rehuksi. Vähemmän tunnettu turkiskasvattamisen hyöty on talteen kerättävä lanta, joka on tuotantoeläinlannoista ravinnerikkainta typen ja fosforin osalta. Lantaa hyödynnetään kasvualustoissa, joissa ravinteita riittää koko kasvukaudeksi. Lannasta tuotteistetaan myös fosforilannoitetta.

Lue lisää faktoja

Tärkeitä työpaikkoja

Työllistämme myös maahanmuuttajia. Työpaikan saaminen nopeuttaa heidän kotoutumistaan ja kielitaito kehittyy siinä ohessa. Meille on rikkaus saada eri taustaisia työntekijöitä. Syksyn nahkontakautena turkisalalla on erityisen suuri tarve sesonkityöntekijöille.

Seudullamme on paljon eri kokoisia turkistiloja. Niiden tuomilla verotuloilla rahoitetaan kouluja, päiväkoteja, vanhustenhoitoa ja monia muita tärkeitä hyvinvointipalveluja. Paikkakunta pysyy vireänä ja kunta pystyy tarjoamaan asukkailleen palveluja, joihin ei ilman näitä verotuloja olisi mahdollisuutta.

Uskomme vahvasti, että kun me kasvattajat haluamme elää ja yrittää haja-asutusalueella, jossa työllistyminen ei ole itsestään selvää, meidän esimerkkimme rohkaisee myös muita ja antaa uskoa maaseutualojen tulevaisuuteen.

Turkiskasvatus synnyttää paljon työpaikkoja myös alan ulkopuolelle. Rehun tuotanto on tästä yksi esimerkki. Rehukeittiöissä käy vilinä vuoden kiireisimpään aikaan, kun lukuisat turkistilat tarvitsevat rehua yhtä aikaa. Kuljetusyrittäjillä riittää töitä, kun he kuljettavat rehujen raaka-aineita kala- ja lihateollisuudesta, rehua ja erilaisia tarvikkeita turkistiloille sekä nahkoja myyntiin. Turkiseläinten kasvatus työllistää myös käsityöammattilaisia turkisten valmistuksessa, suunnittelussa ja ompelussa.

Alueellisen vaikutuksen lisäksi turkiselinkeino on myös kansantaloudellisesti merkittävä elinkeino, joka työllistää ja tuottaa sekä vienti- että verotuloja. Neljä kertaa vuodessa järjestettävät huutokaupat tuovat merkittäviä tuloja muun muassa pääkaupunkiseudulle.