#35

Visste du att taken på pälsgårdens skugghus erbjuder ett bra underlag för produktion av solel? Enligt ett examensarbete som gjorts vid Villmanstrands tekniska universitet producerade solelsanläggningen på en pälsgård i Kaustby 600 kW el, vilket är motsvarande mängd som går åt till matlagning och diskning i ett tre personers hushåll på ett år.

Tillbaka till arkivet
100 fakta