#39

Visste du att man på pälsgårdarna utnyttjar mycket avfall som i annat fall skulle hamna på soptipp eller annars gå till spillo? Slaktavfall och skräpfisk förbrukas tonvis som foder för djuren. När man bygger utnyttjar man virke som inte skulle duga i annan användning samt takplåtar och rentav gamla järnvägsskenor.

Tillbaka till arkivet
100 fakta