#48

Visste du, att päls kan moderniseras det vill säga omändras till nya användningsändamål bara skinnet är i gott skick? Vid modernisering måste skinnet vara tillräckligt tåligt för utspänning och fuktning. Om skinnet är torrt och i dåligt skick och pälsen inte längre kan moderniseras kan den repareras för hand och pälsen får då längre livslängd i sin nuvarande form.

Tillbaka till arkivet
100 fakta