#49

Visste du, att pälsdjuren har en ovanlig näringscykel jämfört med övriga produktionsdjur, eftersom pälsdjuren kan använda produkter både ur växtriket och ur djurriket som föda? Det här är bra för miljön, eftersom pälsdjur effektivt kan tillvarata livsmedelstillverkningens biprodukter som innehåller näringsämnen, som fiskrensningsavfall och biprodukter från slakterier.

Tillbaka till arkivet
100 fakta