#5

Visste du att alla delar av pälsdjuret tas tillvara? Skinn och päls ersätter konstgjorda material, djurens fett blir till biodiesel och de övriga delarna av djuret kommer tillbaka till farmerna som foder för andra djur. En mindre känd nytta med pälsdjursuppfödningen är den gödsel som uppstår, av alla produktionsdjurs gödsel är den som kommer från pälsdjur mest rik på kväve och fosfor. Gödseln används som växtunderlag då näringen räcker under en hel vegetationsperiod. Gödseln kan också användas för att producera gödningsmedel rikt på fosfor.

Tillbaka till arkivet
100 fakta