#54

Visste du, att pälsdjur har uppfötts i Finland i cirka hundra år? De första djuren fångades in till farmer från naturen. På farmerna hölls djur inhägnade utomhus, varvid ektoparasiter och endoparasiter var ett stort hygien- och hälsoproblem för djuren. För att förbättra välmåendet tog man fram en bur med nätgolv i skugghus. Våra djurskyddsbestämmelser innehåller specifika krav på pälsdjurens uppfödningsbur för att säkerställa djurens välmående och hygien. Numera är pälsdjuren avlade produktionsdjur.

Tillbaka till arkivet
100 fakta