#56

Visste du, att kvalitetsövervakning av pälsdjurens foder inleddes redan på 1970-talet? Numera övervakas foderkvaliteten regelbundet med ett program för egenkontroll (HACCP) som myndigheterna godkänt och det baseras på kartläggning av kritiska punkter och övervakning av hela foderkedjan. Kriterier för råvarornas lämplighet är näringsvärdet i olika beståndsdelar och miljöbelastningen. Fin FurLab testar foderprov kontinuerligt för att försäkra fodrets kvalitet.

Tillbaka till arkivet
100 fakta