#6

Visste du att pälskragen på vinterjackans huva inte bara är dekoration, utan också har ett praktiskt syfte? Kragen skapar ett varmare mikroklimat kring ansiktet och skyddar på så sätt mot kyla och vind. Detta har många urinvånare i nordliga trakter, t.ex. inuiterna, utnyttjat när de klätt sig.

Tillbaka till arkivet
100 fakta