#61

Visste du, att pälsfarmerna har betydande indirekta ekonomiska effekter för landsbygden? Farmerna köper tjänster av fodertillverkare, som i sin tur köper råvaror av lokala sädes-, kött- och fiskeproducenter. Då dessa ekonomiska effekter ses som en helhet, sysselsätter pälsuppfödningen i Finland tre gånger så många människor indirekt som direkt.

Tillbaka till arkivet
100 fakta