#78

Visste du, att förutom representanter för pälsnäringen deltog Helsingfors universitets husdjursvetenskapliga avdelning, ProAgria, Finlands djurskyddsförening, Finlands Yrkesfiskarförbund och en representant för jord- och skogsbruksministeriet i formuleringen av kriterierna i den finländska farmcertifieringen?

Tillbaka till arkivet
100 fakta