#79

Visste du, att verksamheten på pälsfarmerna kontrolleras av flera aktörer? Förutom egenkontrollen av Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund utförs kontroll av flera myndigheter såsom regionförvaltningsverket, Livsmedelsverket (f. d. Evira), NTM-centralen, Skatteförvaltningen, tillsynsveterinären, byggnadstillsynen samt brand- och räddningsväsendet.

Tillbaka till arkivet
100 fakta