#84

Visste du, att uppskattningsvis mer än hälften av världens pälsproduktion kommer från Europa? Utanför Europa är Kina det största pälsproduktionslandet. I Europa finns det förutom Finland flera andra starka pälsproduktionsländer. Finland är en av världens största producenter av rävskinn, Danmark av minkskinn.

Tillbaka till arkivet
100 fakta