#85

Visste du, att alla certifierade farmer auditeras årligen? Auditeringsbesök av på varandra följande år görs på olika årstider d.v.s. under olika produktionsperioder. Den första perioden är i januari, den andra i maj-juli och den tredje i oktober-november. Auditören genomför under samma arbetsdag både den finländska farmcertifieringsauditeringen och WelFur-auditeringen.

Tillbaka till arkivet
100 fakta