#87

Visste du, att Fureva är pälsdjurens hälsovårdssystem till pälsfarmer? Pälsfarmaren ansluter sig till systemet genom att göra upp ett hälsovårdsavtal med en veterinär. Avtalet skickas till registerföraren då båda de parterna får tillgång till farmens uppgifter. Inom ramen för hälsovårdssystemet görs det årligen 1–4 besök till pälsfarmen, i genomsnitt är det två besök. År 2019 var det 124 medlemsfarmer i Fureva-systemet.

Tillbaka till arkivet
100 fakta