Medborgardemokrati, minoritetsmakt  och ansvarsfull valfrihet

Medborgardemokrati, minoritetsmakt och ansvarsfull valfrihet

I sommar har vi kommit att fundera på medborgarnas roll i demokratin och minoriteternas makt. Saken har också diskuterats på tv. Det verkar som om makten hos enskilda människor och rörelser som driver en eller två frågor har växt. Det är bra. Vår lagstiftning erbjuder bland annat medborgarinitiativ som en möjlighet att påverka. Och så finns sociala medier. Medborgare och små grupper har lättare att göra sin röst hörd och grunda en egen, rentav internationell grupp än under forntida sms-tider. Bra, medborgarnas makt har ökat. Det är lättare för var och en att driva sin egen sak.

Finns det några nackdelar med det här? Jo, att den som ropar högst kan skapa en bubbla som är större än sin egen verkliga storlek. En sak kan få felaktiga proportioner. I de sociala mediernas domstol faller domen genast och kan inte överklagas.

Och så till köttet. Om man subjektivt tänker på nyheterna från etablerade medier under den senaste tiden får man känslan av att säkert 50–60 % av hushållen redan äter vegetariskt eller snart borde börja göra det. Men hur är det egentligen?

Enligt Statistikcentralens konsumtionsundersökning för år 2018 äter 10,5 procent av hushållen i huvudstadsregionen en köttfri diet. I övriga Finland är siffran 7,5 procent. De köttfria hushållen har ökat med ca 3 % mellan åren 2012 och 2016, vilket visserligen är betydande.

Nu har kossan nästan blivit en brottsling. På Yle berättade en lantbrukare nyligen om hur klimatdebatten ger ångest och en känsla av maktlöshet på grund av alla anklagelser. Ansvarsfulla och miljövänliga val i vardagen är verkligen viktiga, men tvångsmatningen och de små rörelsernas makt går ibland över gränsen.

För pälsnäringens del är det här välbekant. Vi har blivit stötta och blötta i årtionden och till en del utsatts för mycket orättvisa ställningstaganden. Ändå stödjer majoriteten av finländarna, 53 procent, en certifierad, inhemsk pälsuppfödning. Det här godkännandet betyder att majoriteten är insatt i saken trots alla högljudda röster. Senast som Taloustutkimus mätte vårt understöd var i maj 2019.

En saklig kritik och diskussion är okej. Men hatpropaganda, hot om att döda någon och att gå till handgripligheter är inte det. I sommar har vi fått uppleva allt det här. Dödshot och en våldsam smutskastning på sociala medier. En av våra företagare blev klöst i ansiktet och fick sina glasögon söndrade när han berättade som sitt yrke. Fallen har anmälts till polisen.

Minoriteter har makt. Under årens lopp har människor inom pälsbranschen blivit demoniserade på initiativ av en högljudd minoritet till den grad att det gett upphov till stört beteende.

För att öka människors förståelse har vi börjat bli aktiva inom olika kanaler. Vi vill inte bara ta emot, utan berätta konstruktivt. Hur skulle det gå i Finland om vi gjorde en medborgaromröstning om EU-medlemskapet under de sociala mediernas tid? Kanske lönar det sig inte att fråga medborgarna om allt, utan lita på våra invalda medborgarrepresentanter – #brexit #hurgickdetenligtegenmening #fördemokrati #valfrihet #nejtillkrimskrams

Olli-Pekka Nissinen

Chefredaktör – Pälstidskrift

Den här artikeln har publicerats i Pälstidskrift som ledare i nummer 4/19.

Tillbaka till arkivet
Artiklar